Arkistot kuukauden mukaan: syyskuu 2014

Matti Kotirannan avajaispuhe ortodoksisen papiston päivillä Itä-Suomen yliopistossa 25.9.2014

Avauspuhe

Itä-Suomen yliopiston arvot

Itä-Suomen yliopiston tunnusluvut

Syyspäivien 2014 puhujen esittely

Arkimandriitta Cyril Hovorun

Isä Cyril Hovorun on Venäjän ortodoksisen kirkon (Moskovan patriarkaatin) pappi ja toimii tällä hetkellä tutkijana Yalen yksityisessä yliopistossa New Havenissa Connecticutissa Yhdysvalloissa. Vuosina 2007-2009 hän oli Ukrainan ortodoksisen kirkon (MP) kirkkojen välisten ulkosuhteiden osaston puheenjohtaja ja aloitti ensimmäiset yritykset vuoropuhelulle Ukrainan muiden yleistä tunnustusta vaille olevien ortodoksisten kirkkojen (UOK-KP ja UAOK) kanssa. Hän on osallistunut virallisiin katolis-ortodoksiseen vuoropuheluun ja on myös jäsenenä Pyhän Ireneuksen ryhmässä, joka muodostuu epävirallista dialogia käyvistä ortodoksisen ja katolisen kirkon teologeista. (lähde: ortodoksi.net)

TT Patrik Hagman

Patrik Hagman on teologian tohtori ja vaikuttaa Åbo Akademilla. Hän on erikoistunut varhaiseen kristilliseen asketismiin sekä poliittiseen teologiaan. Hänen väitöskirjansa Isak Syyrialaisesta on julkaistu Oxfordissa 2010 (The Asceticism of Isaac of Nineveh). Hagman on kiinnostunut kirkon roolista kristinuskossa ja nyky-yhteiskunnassa sekä uskon poliittisista seuraamuksista. Hän on julkaissut mm. kirjat Om kristet motstånd ja Efter folkkyrkan.

TT Juha Riikonen

Juha Riikonen on kirkkohistorian tutkija. Hän työskentelee Itä Suomen yliopiston, ortodoksisen teologia laitoksen amanuenssina. Hän väitteli 2007 tohtoriksi Suomen ortodoksisen arkkipiispakunnan ja Moskovan patriarkaatin välisestä kanonisesta erimielisyydestä vuosina 1945-1957. Nykyään Juha Riikonen tutkii ja arvioi kirkkokunnassa 1960-1970-luvulla tehtyjä ratkaisuja.

Syyspäivät 2014, Joensuussa, 24.-26.9.2914

OPL:n syyspäivät järjestetään perinteitä noudattaen Joensuussa pyhän Johannes Teologin juhlan aikaan 24.-26.9.2014. Tämän vuoden syyspäivien teema on ”Kirkko ja valtio”. Syyspäivien puhujat ovat arkkimandriitta Cyril Hovorun Ukrainasta, teol. tri Patrik Hagman Åbo Akademista ja TT Juha Riikonen Itä-Suomen yliopistolta.
Arkkimandriitta Cyril Hovorun käsittelee aihetta Itä-Euroopan näkökulmasta, teol. tri Patrik Hagman Pohjoismaiden näkökulmasta ja TT Juha Riikonen Suomen näkökulmasta.

OHJELMA
Keskiviikko 24.9.2014
Saapuminen
klo 17 ehtoopalvelus (Seminaarin kirkko)
klo 18 teatteri ”Kaikkeuden enkelit” (Joensuun seurakuntasalilla)
klo 19.30 yhteinen ateria (Joensuun seurakuntasalilla)

Torstai 25.9.2014
Opintopäivä
Klo 7.30 aamupalvelus (Seminaarin kirkko)
Klo 8.30 aamupala (seurakuntasalilla)
klo 10 Matti Kotiranta/Pekka Metso avaavat päivän (Itä-Suomen Yliopisto, ort. teologia luokka AT100)
klo 10.15 Arkkimandriitta Cyril Hovorunin luento: Kirkko ja valtio – itäeurooppalainen näkökulma (Itä-Suomen Yliopisto, ort. teologia luokka AT100)
klo 11.15 teol. tri Patrik Hagmanin luento: Kirkko ja valtio – tilanne Pohjoismaissa (Itä-Suomen Yliopisto, ort. teologia luokka AT100)
klo 13.15 lounas (Joensuun seurakuntasali)
klo 14.15 TT Juha Riikosen luento: Kirkko ja valtio Suomessa (Joensuun seurakuntasali)
klo 15.30 Arkkimandriitta Cyril Hovorun ja TT Patrik Hagmanin keskustelu: Kirkko ja valtio – tulevaisuuden näkymät . Keskustelun vetäjänä isä Mikael Sundkvist (Joensuun seurakuntasali)
klo 17 ehtoopalvelus (Seminaarin kirkko)
klo 18.30 kanttorikuoron konsertti (Joensuun seurakuntasali)
klo 19.30 juhlaillallinen OKL:n kanssa. Ravintola Elias. Joensuun ortodoksinen kulttuurikeskus

Perjantai 26.9.2014
Praasniekkapäivä Seminaarilla
klo 8 aamupalvelus, liturgia (Seminaarin kirkko) Palvelukset toimittaa KP Arkkipiispa Leo
klo 11 juhla-ateria yhdessä ort. teologian opiskelijoiden ja kanttoreiden kanssa. (Joensuun seurakuntasali)