Arkistot kuukauden mukaan: helmikuu 2015

Stipendi Piispa Aleksin muistorahastosta

Ortodoksisten Pappien Liitto ry (OPL) julistaa haettavaksi 500 euron stipendin Piispa Aleksin muistorahastosta.

Ortodoksisten Pappien Liitto ry:n hallinnoiman rahaston tarkoitus on piispa Aleksin muistoa vaalien tukea ortodoksisia teologian opiskelijoita opiskeluaikana.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan OPL:n sihteerille, pastori Jaakko Vainiolle joko kirjeitse tai sähköpostilla 25.3.2015 mennessä osoitteella:

pastori Jaakko Vainio
Lapin ortodoksinen seurakunta
Ounasvaarantie 16
96400 Rovaniemi

jaakko.vainio@ort.fi

Stipendin saaja julkaistaan Pääsiäiseen mennessä OPL:n internet-sivulla (https://ortodoksistenpappienliitto.wordpress.com/).

Lisätietoja OPL:n sihteeri i Jaakko Vainiolta
p. 0400 178 744

ORTODOKSISTEN PAPPIEN LIITON (OPL) HALLITUS

Ortodoksia 52 (2013)

Teema: Kirkkomusiikki

KIRJOITUKSIA

Riikka Patrikainen: Näkökohtia kansan yhteiseen lauluun ortodoksisessa kirkossa

KIRJALLISUUTTA

Metropolitan of Nafpaktor Hierotheos: Empirical Dogmatics of the Orthodox Church (Jarmo Hakkarainen)

Jyrki Härkönen: Kanttorin käsikirja (Johannes Karhusaari)

Jumalallinen liturgia (Jari Knuutinen)

 

TIETOA KIRJOITTAJISTA

Isä Sergius Colliander, pastori, Heinävesi.

Isä Jarmo Hakkarainen, ThM, käytännöllisen teologian lehtori, Itä-Suomen yliopisto.

Jopi Harri, FT, Turku.
Isä Johannes Karhusaari, TM, Helsinki.

Jari Knuutinen, säveltäjä, Polvijärvi.

Jaakko Olkinuora, MuM, TM, Helsinki.

Riikka Patrikainen, TM, Ilomantsi.

Hilkka Seppälä, kirkkomusiikin professori (emerita), Knivsta.

Maria Takala-Roszczenko, FM, TM, Jyväskylä.

Wilhelmiina Virolainen, TM, Liperi.

Ortodoksia 53 (2013)

Teema: Dialogit orientaalisten kirkkojen kanssa

Metropolitan Ierotheos: The Science of Spiritual Medicine. Orthodox Psychotherapy in Action. (Jarmo Hakkarainen)

TIETOA KIRJOITTAJISTA

Timo Anttila, TM, Valamon luostari.

Piispa Arseni, TL, Joensuun piispa, Kuopio.

Isä Jarmo Hakkarainen, ThM, käytännöllisen teologian lehtori, Itä-Suomen yliopisto.

Isä Tuomas Järvelin, TM, Joensuu.

Ari Kerkkänen, Suomen Lähi-idän instituutin johtaja, Damaskos/Beirut.

Isä John McGuckin, Ph.D, Varhaisen kirkkohistorian professori, Union Theological Seminary & Bysantin tutkimuksen professori, Columbian yli- opisto, New York.

Pekka Metso, TT, käytännöllisen teologian professori (ma.), Itä-Suomen yli- opisto.

Paavo Perola, varatuomari, Kuopio.

Eeva Raunistola-Juutinen, TT, amanuenssi, Itä-Suomen yliopisto.

Metropoliitta Seraphmin (El Souriani), Glastonburyn metropoliitta, Alek- sandrian koptilaisen patriarkaatin alaisen brittiläisen ortodoksisen kirkon johtaja.

Isä Mikael Sundkvist, TT, Vantaa.

Jaakko Vainio, TK, Joensuu.

Dietmar Winkler, Dr. theol, patristiikan ja kirkkohistorian professori, Salzburgin Paris-Lodron yliopisto.

Ortodoksia 54 (2015)

Teema: Kirkko ja valtio

KIRJOITUKSIA

Elina Kahla: Keitä me olemme? Keihin me kuulumme? Suomi – Ortodoksia – Venäjänkielisyys

Juha Riikonen: Toisiinsa kietoutuneet. Suomen ortodoksisen kirkon ja Suomen valtiovallan pitkä yhteinen taival

Sorin Selaru: Representing the Orthodox Churches to the European Union

Aleksander Verhovski: Venäjän ortodoksinen kirkko – enemmistön kirkko

Yvonne Maria Werner: Katolsk politisk doktrin och sociallära. Religionsfrihet och mänskliga rättigheter

PUHEENVUORO

Pekka Metso & Mikael Sundkvist: Millaista ekklesiologiaa ”…ja kaikkia kristittyjä” -lisäys edustaa? Suuren saaton muistelun suomalainen käytäntö

UUTTA TUTKIMUSTA

Irina Karvonen: Pyhän Aleksanteri Syväriläisen koulukunta – 1500-luvun luostarihistoriaa vai 1800-luvun venäläiskansallista tulkintaa?

Kati Parppei: “The Oldest One in Russia”. The Formation of the Historiographical Image of Valaam Monastery

KIRJALLISUUTTA

Chrysostomosliturgin – förda anteckningar under arbetet med nyöversättningen (Arimo Nyström)

Patrik Hagman: Efter folkkyrkan – en teologi om kyrkan i det efterkristna samhället (Lars Ahlbäck)

Metropolitan Hierotheos: Empirical Dogmatics of the Orthodox Catholic Church. According to the Spoken Teaching of Father John Romanides. Vol. 2. (Jarmo Hakkarainen)

Andrew Louth: Introducing Eastern Orthodox Theology (Jarmo Hakkarainen)

Seisokaamme hyvin. Ortodoksisen kirkon aikuiskasvatuksen oheismateriaali.
(Martin Ubani)

TIETOA KIRJOITTAJISTA

Isä Lars Ahlbäck, TM, Helsinki.

Isä Jarmo Hakkarainen, ThM, käytännöllisen teologian lehtori, Itä-Suomen yliopisto.

Elina Kahla, FT, Suomen Pietarin instituutin johtaja, Pietari.

Irina Karvonen, TT, Varkaus.

Pekka Metso, TT, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto.

Arimo Nyström, Ptihiúhos Theologías, Ekumeenisen patriarkaatin árhon, Tampere.

Kati Parppei, FT, Venäjän historian dosentti, Itä-Suomen yliopisto.

Juha Riikonen, TT, Ilomantsi.

Isä Sorin Selaru, FT, professori, Bukarestin yliopiston ortodoksisen teolo- gian tiedekunta & Romanian ortodoksisen kirkon edustusto Euroopan unionissa, Bryssel.

Isä Mikael Sundkvist, TT, Vantaa.

Martin Ubani, FT, Uskonnonpedagogiikan professori, Itä-Suomen yliopisto.

Aleksander Verhovski, Informaatio ja analyysikeskus SOVAn johtaja, Moskova.

Yvonne Maria Werner, FT, historian professori, Lundin yliopisto.

Talvipäivät Helsingissä 5.-6.2.2015

Ortodoksisten Pappien Liitto ry:n talvipäivät pidettiin Helsingissä 5.-6.2.2015.

Torstaina vuosikokouksessa valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi kirkkoherra Jaakko Vainio Rovaniemeltä. Isä Jaakko hoitaa Pappien liittossa sihteerin tehtävät. Isä Jaakko jatkaa isä Tommi Kallisen tehtävät. Kiitos isä Tommille liiton palvelemisesta.

Perjantaina liturgian ja ruokailun jälkeen kuulimme papiston koulutuksesta Afrikassa. Aiheesta kertoi Filantropia ry:stä Aino Nenola ja isä Mikael Sundkvist. Isä Mikaeli esitys tästä linkistä 

Kiitos kaikille osallistujille ja päivien järjestäjille.