Arkistot kuukauden mukaan: syyskuu 2015

Pastori Andrei Sõtšovin (Viron Ortodoksinen Kirkko) tervehdyspuhe Ortodoksisten Pappien Liiton syyspäivillä 24.9.2015

Arvoisat isät ja kutsuvieraat ja hyvä syyspäivien väki!

Aivan ensiksi sallikaa minun välittää KP isä Esipaimenen Stefanoksen terveiset. Olimme vielä eilen yhteydessä keskenämme.

Aloitimme syyspäivät eilen ehtoonpalveluksella ja virkistystilaisuudella, jossa koin papiston kesken hyvää me-henkeä. Näillä syyspäivillä yhteinen tavoitteemme on paneutua Daniel Ayuchin ja Lauri Thurénin luentoihin ja syventää tietoamme tärkeässä aineessa ortodoksisessa eksegetiikassa.

Kuten tiedämme jokaisen organisaation ja liiton perinteet ovat syntyneet yhdistämään, kannustamaan, luomaan ja tukemaan toimintaa ja toimijoita. Lisäksi perinteiden vaalimisella myös kunnioitetaan jo tehtyä työtä. Hyvänä esimerkkinä tästä on Ortodoksisten Pappien Liiton järjestämät vuoden 2015 papin vaalit. Minun mielestäni OPL toiminta on aina tukenut vanha historiallista perinteettä Suomen ja Viron kirkkojen pappisseminaarin opiskelijoiden ja pappien välisessä yhteydenpidossa.

Teologinen vuorovaikutus kirkkojen välillä on nyt erityisen ajankohtaista koska vuoden 2015 elokuun alussa Viron evankelisluterilaisen kirkon Teologisen Instituuttiin on nyt virallisesti perustettu itsenäinen teologinen osasto, joka antaa muodollisen pätevyyden virolaisille ortodoksisille pappiskandidaateille. Osastossa opettavat Kreikassa, Suomessa ja Virossa teologeiksi valmistautuneet lehtorit ja sen johtajana toimii patriarkka Bartholomeoksen siunauksella Kreetan apulaispiispa Makarios.

Hyvät ystävät! Viron kirkon edustajana ja yllämainitun osaston lehtorina toivon että luennoitsijoiden esitykset ja paneelikeskustelut Raamatun ja sen tutkimisen merkitystä ortodoksisesta näkökulmasta katsottuna syventävät ymmärrystämme kirkkomme traditiosta ja että täällä pidettävät keskustelut luovat uusia mahdollistuksia sisarkirkkojenne suhteiden vahvistamiseen ja rakentavat jatkossakin niiden välille Pohjolan siltaa!

Kiitos!

prof. Daniel Ayuchin luennot syyspäivillä 2005

Vuoden 2015 syyspäivien teema on ”Onko olemassa ortodoksista eksegetiikkaa?”. Syyspäivien puhuja prof. Daniel Ayuch, Balamandin yliopistosta, käsitteli luennoissaan seuraavat aiheet:

LUENTO 1

Hengellinen ja kriittinen eksegeesi: aamupalveluksen evankeliumit ja niiden liturgiset tekstit

Suomenkielinen tiivistelmä

LUENTO 2

Modernin raamatuntutkimuksen hyöty ortodoksiselle papistolle

Suomenkielinen tiivistelmä