Piispa Aleksin muistorahasto

Ortodoksisten pappien liitto jakaa vuonna 2018 stipendin piispa Aleksin muistorahastosta. Tänä vuonna hallitus on yksimielisisesti päättänyt jakaa 500 euron stipendin kolmannen vuoden teologian opiskelijalle Aleksi Matsille. Hallitus kiittää muitakin hakijoita ja toivottaa stipendin saajalle monia armorikkaita vuosia! Sähköpostissa käydyn keskustelun tuloksena kirjasimme ylös seuraavat perusteet:

”Päätämme, että Piispa Aleksin muistorahaston stipendi vuonna 2018 myönnetään Aleksi Matsille.
Perusteluna on se, että Matsi opiskelee ortodoksista teologiaa pääaineena, hänen opintonsa ovat edenneet jo kolmanteen vuoteen ja että stipendi tässä vaiheessa voi auttaa ja kannustaa häntä saamaan opintojaan eteenpäin. Stipendillä OPL nimenomaan haluaa kannustaa ortodoksisen teologian opiskelijoita opiskelun aikana ja siten ehkä motivoida heitä opinnoissaan myös suuntautumaan kirkon työhön. Aleksi Matsi ei ole aikaisemmin saanut Piispa Aleksin muistorahaston stipendiä.”

Ortodoksisten pappien liiton hallitus

 

Ortodoksisten pappien liiton julkaisema pamfletti: Mikä on seurakunta?

Ortodoksisten pappien liitto teki vuosikokouksessaan 2018 päätöksen tarjota jäsenilleen mahdollisuuden pamflettien tai keskustelunavausten julkaisemiseen. OPL näkee tämän yhtenä tapana kirkollisen keskustelun syventämiselle.
Käsillä oleva Ioannis Lampropouloksen, Mikko Sidoroffin ja Mikael Sundkvistin kirjoitus
Mikä on seurakunta? Paikallisseurakunnan etsintä hallinnonuudistuksen aikana on ensimmäinen OPL:n julkaistavaksi tarjottu ja hyväksytty puheenvuoro. Ajankohtaisella aiheellaan kirjoittajat tarjoavat yhden tärkeän näkökulman kirkkokuntamme kannalta keskeisiin tulevaisuuden kysymyksiin. Toivottavasti se samalla rohkaisee myös uusia kirjoittajia ottamaan osaa keskusteluun kirkollemme tärkeistä aiheista.

Julkaisun voi ladata klikkaammalla tästä linkistä.

OPL:n talvipäivät Oulussa 5.–6.2.2018

Liiton talvipäivät järjestetään Oulussa 5.2.–6.2.2018 yhteistyössä Oulun ortodoksisen seurakunnan ja Oulun hiippakunnan kanssa. Päivien puhujaksi saapuu liiton syyspäivilläkin luennoinut rovasti John Behr. Isä John on tutustumassa Oulun hiippakuntaan ja Suomen ortodoksiseen kirkkoon metropoliitta Elian kutsusta. Hänen vierailunsa aikana on papistollamme, yhdessä muiden kiinnostuneiden kanssa, mahdollisuus syventyä hänen opetukseensa ihmisestä.

Behr antaa mahdollisuuden tutustua entistä syvemmin käsitykseemme ihmisestä: Mitä miehenä ja naisena oleminen oikeastaan tarkoittaa? Miksi Jumala luo ihmisen kuvakseen ja miksi hän loi meidät mieheksi ja naiseksi?

Yhteiskunnallisessa keskustelussa sukupuoleen liittyvät kysymykset ovat olleet viime aikoina paljon esillä ja Suomen avioliittolaki on hiljattain muuttunut. Luennot selkeyttävät niitä teologisia lähtökohtia, joista käsin näitä asioita on tarkasteltava. 

Talvipäivien luennot järjestään Oulun ortodoksisen seurakunnan seurakuntasalissa. Opetuskieli on englanti. Luennot ovat avoimia kaikille ja Ortodoksisten pappien liitto toivottaa kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetulleiksi seuraamaan luentoja ja nauttimaan yhdessäolosta.